Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info
Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây
Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên
Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới
Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng
Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc
Zoom Info

Thứ Bảy rong ruổi một vòng miền Tây

Long An-Tiền Giang-Mỹ Thuận-Cần Thơ-Bến Ninh Kiều-Vàm Cống-Long Xuyên

Một cái văn phòng nhà máy chế biến thực phẩm cần xây mới

Một cái khách sạn ngay trung tâm tp.Cần Thơ cần cải tạo và mở rộng

Ôi,lại sắp dãy dụa với kiến trúc

.Mấy bạn cứ hay nói hút thuốc chết sớm,mình cứ hay đùa tuổi trẻ chỉ có 10 năm để hút thôi,còn chết hã,mình sợ quá.Thôi làm điếu thuốc cho đỡ sợ !

danh ngôn của mấy cái ống khói

. Tôi hay ví cuộc sống như một điếu thuốc ngon,mỗi ngày rít thật sâu và thở ra chậm rãi để tận hưởng mọi cảm giác trải qua..Tùy vào từng giai đoạn tôi có thể thấy nó ngọt ngào hay khét lẹt nhưng tôi chẳng bao giờ thôi say đắm cái vị chết người đó…

. Tôi hay ví cuộc sống như một điếu thuốc ngon,mỗi ngày rít thật sâu và thở ra chậm rãi để tận hưởng mọi cảm giác trải qua..Tùy vào từng giai đoạn tôi có thể thấy nó ngọt ngào hay khét lẹt nhưng tôi chẳng bao giờ thôi say đắm cái vị chết người đó…